TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ROSYJSKIEGO

mgr inż. TOMASZ MAREK STRACHANOWSKI,
Nowy Sącz, PL

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
РУССКОГО ЯЗЫКА
ПОЛЬША, г. НОВЫ СОНЧ

 
 
Zakres usług tłumacza
 
Sylwetka
 
Moskwa
 
Moskiewski Państwowy
Uniwersytet Zarządzania
 
Ekspedycja do serca Azji:
 

Wyświetl większą mapę

 

 

 

 

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Tomasz Strachanowski   
                                                                              tel. +48 502 765 365
ul. 1 Brygady 4/4                                                                                                  e-mail tlumacz@nsnet.pl
33-300 Nowy Sącz                                                                                                Uprawnienia nr TP/1076/06

Lipiec-sierpień 2012 uczestnik, tłumacz i przedstawiciel w samochodowej wyprawie "Do serca Azji" Rosja, Kazachstan, Kirgizja. Przygotowanie materiałów, oficjalne i nieoficjalne rozmowy, rozwiązywanie problemów.

þ Luty 2009 – obecnie egzaminator wpisany na listę egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej OKE w Krakowie – przedmiot język rosyjski (egzamin maturalny ustny i pisemny)

Maj 2007 – marzec 2009 dyrektor filii Towarzystwa Edukacji bankowej SA w Nowym Sączu – organu prowadzącego szkoły policealne. Zarządzanie rozwojem filii, nadzór nad dostosowaniem budynku na potrzeby szkoły, nadzór nad rekrutacją w 2007 i 2008 roku, współpraca z kontrahentami. Uruchomienie 3 kierunków w 2007 i 6 w 2008 roku. Wyróżnienie Towarzystwa Edukacji Bankowej SA za najlepszy nabór w Polsce wśród nowo otwartych filii w Polsce.

2008 uczestnik szkolenia przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

 2007 – obecnie egzaminator – weryfikator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w zawodzie technik ekonomista

1995 – obecnie nauczyciel przedmiotów zawodowych (ekonomicznych) i informatyki Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Lange, Nowy Sącz

1995 – obecnie Nowosądeckie Centrum Internetowe NS-Media, Nowy Sącz
 Współwłaściciel i właściciel lokalnego przedsiębiorstwa usług (informatyka i internet)

 1989-1999 KONSPOL-Holding sp. z o.o., Nowy Sącz

 -Szef produkcji – kierownik zmiany - zakład przetwórstwa drobiu (zarządzanie grupą do 200 osób)
-
1994-1998 samodzielne stanowisko ds. ekonomicznego rozliczenia produkcji (wdrożenie autorskiego programu komputerowego Techniczne Przygotowanie Produkcji; opracowanie i ekonomiczne uzasadnienie likwidacji nierentownego wydziału),
-
1994- 1997 współtworzenie systemu handlu bezpośredniego na terenie Polski Południowej,
-
þ tłumacz języka rosyjskiego - negocjacje handlowe (reprezentowanie pracodawcy) z przedstawicielami ZSRR, Rosji, Estonii, Litwy, Ukrainy, Izraela na miejscu i za granicą państwa – Moskwa,
- wdrożenie systemu higieny UE tzw. „HACCP”, współudział w projektowaniu zakładu uboju drobiu w Słupcy k/Poznania (największa ubojnia drobiu w Europie)

 1988-obecnie
þ
Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego (zaświadczenie Ministra Sprawiedliwości RP)
Liczne tłumaczenia ofert handlowych, stron www, pism

1986-1993 MFFZG Zakopane
þ
 
Tłumacz-opiekun grup, uczestników Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem (praca z grupą 40 osób 24godz/dobę)

1998-1999 Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego „Budostal” Kraków
Referent i inspektor w dziale zarządzania
-Uruchomienie pierwszego komputera w firmie, zaczątki sieci komputerowej
-
þ  Liczne tłumaczenia projektów inwestycji budowlanych w ZSRR 

þ 1982-1987 Zrzeszenie Studentów Polskich w Moskwie i całym ZSRR
- Szef komórki organizacyjnej Rady Miejskiej ZSP w Moskwie
- wiceprzewodniczący i przewodniczący sądu koleżeńskiego ZSP dla m. Moskwy
- wiceprzewodniczący sądu koleżeńskiego ZSP w ZSRR
- przewodniczący Akademickiego Klubu Jeździeckiego w ZSRR, Moskwa

 

Wykształcenie

þ 2009 Kurs egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego – OKE Kraków

2004 Studia podyplomowe “Zarządzanie oświatą” Uniwersytet Rzeszowski

1997-1998 Akademia Pedagogiczna w Krakowie
-
studia podyplomowe, pedagogiczne, dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (ekonomicznych)

1997-1999 Akademia Pedagogiczna w Krakowie - studia podyplomowe „Informatyka”

þ 1982-1987 Moskiewski Instytut Zarządzania w Moskwie
mgr inż. o specjalności Zautomatyzowane systemy zarządzania w przemyśle maszynowym (nostryfikacja z tytułem Politechniki Warszawskiej) 

Sukcesy:
Uczestnik i tłumacz Samochodowej ekspedycji "Do serca Azji" Polska - Rosja - Kazachstan - Kirgizja" (http://traveler4x4.pl)

Współautor programu w certyfikacji „Szkoła Przedsiębiorczości” przyznawanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. 28 maja 2008 Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych odebrała certyfikat dla szkoły – pierwszej w województwie małopolskim.

Wyróżnienie i dyplom Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości za najaktywniejszy udział w projekcie „Zarządzanie firmą” – 2009

2008 Nagroda Dyrektora Szkoły (ZSE) za pracę na rzecz szkoły

2008 Tytuł „najlepszego nauczyciela przedsiębiorczości w województwie małopolskim” przyznany przez Narodowy Bank Polski w Warszawie

Koordynator wojewódzki SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie dla uczniów szkół średnich w Polsce i na Litwie, pod patronatem Prezydenta RP, TVP1 – wyróżnienie dla najlepszego koordynatora w III edycji SIGG (2004/2005), wyróżnienia za aktywność w 2008 i 2009 roku

Organizator „Małopolskiej Gali SIGG VI” – kwiecień 2008. Pozyskanie partnerów, sponsorów i prelegentów na uroczystą galę wieńczącą VI edycję SIGG. Partnerzy: Prezydent Miasta Krakowa, Nowego Sącza, Krzeszowic, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, Urząd Miasta Nowy Sącz, sponsorzy NOVITUS SA, biuro posła Arkadiusza Mularczyka, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, ING Bank Śląski w Nowym Sączu, goście specjalni – poseł Arkadiusz Mularczyk, prezydent miasta Nowego Sącza, Małopolski Kurator Oświaty, Dyrektor Banku Centralnego Republiki Południowej Afryki, wice-prezes GPW w Warszawie.

2008 Opiekun zwycięskiej grupy uczniów w ogólnopolskim konkursie NBP „Festiwal Przedsiębiorczości”

Współautor autorskiego programu „Nowoczesna Szkoła Szansą Na Pracę” w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu – projektu EFS, sfinansowanego z funduszu UE na kwotę 60 000 EURO

2000 – II miejsce w konkursie na najsympatyczniejszego ucznia ZSE – wyróżnienie uczniów

 

Zainteresowania

Unia Europejska, język rosyjski, ekonomia, internet

do góry


 

kontakt:
Tomasz Marek Strachanowski, ul. 1 Brygady 4/4, 33-300 Nowy Sącz
tel. kom. +48 502 765 365,
e-mail tlumacz(x)nsnet.pl

do góry

 

opracowanie T. Strachanowski

© Copyright - Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego mgr inż. Tomasz Strachanowski